ZEMĚDĚLSKÉ DOTACE 2024
ušetřete statisíce

Podnikáte v zemědělství, kupujete zemědělskou techniku? Využijte zemědělské dotace pro rok 2024 a ušetřete statisíce korun při nákupu zemědělské techniky.

Získat zemědělské dotace s námi je snadné

Dotace zemědělství


Aktuálně můžete žádat o zemědělskou dotaci určenou na pořízení zemědělské techniky snižující emise skleníkových plynů a čpavku
. Rozsah podpory činí 50 % způsobilých výdajů pro investice do rostlinné výroby a 60 % způsobilých výdajů pro investice do živočišné výroby. Žadatelem může být zemědělský podnikatel, včetně školních statků a státních podniků, pokud splňují definici zemědělského podnikatele.

 

Cisterny, aplikátory a senzory živin ZUNHAMMER splňují podmínky dotace BEZPODMÍNEČNĚ.
Tato zemědělská dotace se uzavírá 21. 5. 2024. Neváhejte, více se dočtete zde.

 

Zemědělské dotace 2024
Zemědělské dotace 2024

Jaké jsou dotace v zemědělství?

Zemědělství je základním stavebním kamenem každé světové ekonomiky. Jeho naprostou důležitost si uvědomuje Evropská Unie, stejně jako Česká republika, jelikož jsou zemědělské subjekty nejdůležitějšími protagonisty při rozvoji potravinářské produkce, zachování krajiny, obnovení biodiverzity a udržitelnosti půdních zdrojů. Proto je zemědělství cílem významné finanční podpory, která putuje k žadatelům skrze různé dotační programy. Ty mají za cíl modernizovat technologie, postupy nebo stroje a snížit negativní dopady zemědělství na životní prostředí.

Současné probíhající dotace směřující do zemědělství byly schváleny prováděcím rozhodnutím Evropské Unie v roce 2022. Jedná se o Strategický plán Společné zemědělské politiky na období 2023 – 2027. Společná zemědělská politika je nejvýznamnější politikou Evropské unie, tvoří zhruba třetinu jejího rozpočtu. Zaměřuje se na například na podporu evropských zemědělců (stávajících i začínajících), zajišťování potravinové bezpečnosti v Evropě nebo precizní zemědělství formou udělování zemědělských dotací.

 

Strategický plán Společné zemědělské politiky pro získání zemědělských dotací obsahuje tři oblasti intervencí:

  • Přímé platby (termín příjmu žádosti o dotaci ukončen 15. 5. 2023)
  • Odvětvové (sektorové) intervence (termín příjmu žádosti o dotaci ukončen v roce 2023)
  • Rozvoj venkova (stále trvá)
Dotace zemědělství
Dotace zemědělství

O jaké zemědělské dotace můžete žádat v roce 2024?

Zemědělské dotace klíčové pro zákazníky naší firmy se objevují v oblasti intervence Rozvoj venkova od roku 2024. První kolo této oblasti zahrnovalo mimo jiné i možnost získání dotace pro začínající zemědělce v roce 2023 nebo inovace při zpracování zemědělských produktů. Druhé kolo se týkalo například investicí do obnovy kalamitních ploch. Třetí kolo, které je nyní aktuální pokrývá tyto oblasti:

 

35.73 Technologické investice v lesním hospodářství

36.73 Investice do lesnické infrastruktury

37.73 Technologie snižující emise GHG a NH3

38.73 Investice do obnovy kalamitních ploch

39.73 Investice do ochrany MZD

40.73 Vodohospodářská opatření v lesích

43.73 Neproduktivní investice v lesích

44.73 Přeměna porostů náhradních dřevin

45.73 Investice do nezemědělských činností

( zemědělská technika dotace 2024 = AGRI Machines )

 

Dotace na zemědělské stroje
Dotace na zemědělské stroje

Jak získat zemědělskou dotaci 2024?

Zemědělské dotace 2024 lze získat v případě, že máte na podporu nárok. Na dotace ale nevzniká právní nárok. Ten vzniká až v případě řádně podané žádosti, která splňuje podmínky stanovené příslušným dotačním programem. Kontrolu dotací provádí Fond či specializovaný kontrolní subjekt. 

Dotace se stanovuje na základě sazby, nebo dle skutečně vynaložených uznatelných nákladů, a to v rozsahu uvedeném v jednotlivých programech. Výše dotace je stanovena na základě formuláře, který žadatel předloží, spolu s doklady prokazujícími nárok na dotaci, neuvede-li program jinak.

 

Kde žádat o zemědělské dotace?
(dotace zemědělské stroje 2024)

Žádosti o dotaci, veškeré přílohy a doklady prokazující nárok na dotaci se podávají elektronicky. Žádat o zemědělské dotace je třeba učinit prostřednictvím Portálu farmáře SZIF. Všechny žádosti o zemědělské dotace je potřeba podat v pevně stanoveném termínu příslušným dotačním programem. Pro většinu dotací je období jejich příjmu jiné, proto je nutné si vše pohlídat.

 

Dotace na zemědělskou techniku
Dotace na zemědělskou techniku

 

Jak prakticky zažádat a získat dotaci? Jsou dvě možnosti:
S AgriMachines je to hračka

1. Žádosti o zemědělskou dotaci si můžete vyřídit sami,
u nás následně zemědělskou techniku pouze zakoupíte. Samotný proces žádosti o zemědělskou dotaci je náročný a je potřeba znát mnoho právních specifik a vědět, co přesně doložit a vyplnit. Na podání žádosti o zemědělskou dotaci máte jen jednu šanci, v případě nesprávného podání, nekompletní dokumentace , či jakéhokoliv pochybení můžete o dotaci přijít.

2. Zemědělskou dotaci vyřídíme za vás, to je ta jednodušší a rychlejší volba.
Jsme odborníci na zemědělskou techniku, úspory v zemědělství a dotace s tím spojené, získat dotace s námi je snadné.. Náš tým odborníků, kteří pravidelně úspěšně dotace vyřizují, rádi zajistí i vaši žádost o dotaci v zemědělství. Na podání zemědělské dotace se bude podílet naše právní partnerská společnost pro zemědělské dotace a náš technolog zemědělských strojů,

 

Napište nebo zavolejte nám, poradíme jak začít, případně aktuální dotaci vyřídíme za vás

E-mail: vajbar@agrimachines.cz,

Tel.: +420 778 793 721

Neváhejte, čas pro podání aktuální dotace se krátí.

 

Kdo může získat zemědělskou dotaci roce 2024?

Žádost o zemědělské dotace 2024 je oprávněn podat subjekt, který splňuje pravidla pro poskytování dotací. Ty jsou přesně stanoveny a popsány v každé nově vypsané žádosti. Ovšem pravidlem je, že žadatel musí mít trvalý pobyt, sídlo či místo podnikání na území České republiky.

Chcete získat zemědělskou dotaci? Chcete vědět, zda na dotace v zemědělství máte nárok? Zajímá vás více informací ohledně zemědělských dotací? Neváhejte nás kontaktovat právě teď. Čím dříve začnete, tím větší je šance zemědělskou dotaci získat.

  • zemědělský podnikatel
  • školní statky
  • státní podniky
  • začínající zemědělce
  • malé zemědělce
    (pokud splňují definici zemědělského podnikatele)

 

Dotace pro začínající zemědělce

Začínáte v zemědělství, provozujete nové pole, přemýšlíte, kde začít a jak ušetřit? I pro vás existují vhodné zemědělské dotační programy pro začínající zemědělce, ať už na zahájení činnosti mladého zemědělce s jednorázovou podporou nebo ostatní druhy dotací po splnění daných pravidel.

Nevíte si rady? Chcete pomoci se zorientovat v dotační problematice? Neváhejte a obraťte se na nás.

Dotaci pro začínající zemědělce vám také vyřídíme.

 

Zemědělská technika dotace 2024
Zemědělská technika dotace 2024

 

Pravidla, kterými si stanovují podmínky pro poskytování zemědělské dotace na podporu rozvoje venkova v rámci Strategického plánu Společné zemědělské politiky na období 2023 – 2027 vydalo Ministerstvo zemědělství.

Žadatelem o zemědělskou dotaci může být pouze zemědělský podnikatel, tzn. fyzická nebo právnická osoba, která splňuje definici zemědělského podnikatele podle § 2e zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů a je minimálně po dobu 2 let před podáním žádosti o dotaci evidována v Evidenci zemědělského podnikatele.

V rámci intervence 37.73 – Technologie snižující emise GHG a NH3 budou podporovány zemědělské dotace na:

Technologie zlepšující mikroklima stájí

Technologie snižující emise GHG a NH3 z živočišné výroby

Technologie přesného dávkování dusíku a precizního zemědělství

Zemědělské bioplynové stanice na zastřešení koncových skladů digestátu

Instalace pro akumulace bioplynu

Rozsah podpory, kterou může žadatel o zemědělskou dotaci získat, činí 50 % způsobilých výdajů pro investice do rostlinné výroby.

V rámci této zemědělské dotace lze podat žádost například na:

Aplikační cisternu (precizní zemědělství)

Samochodný kejdovač (precizní zemědělství)

Technologie aplikace organických a statkových hnojiv přímo do půdy (hadicové, hadicové s botkou, radličkové, diskové)

Systémy pro variabilní aplikaci hnojiv

Systém pro spektrální analýzu zemědělských materiálů (NIR)

Chtěli byste mít možnost získat tuto dotaci nebo zjistit, zda splňujete požadavky?

Zemědělské stroje dotace 2024 = AGRI Machines

Napište nebo zavolejte nám ,
aktuální dotaci vyřídíme za vás

E-mail: vajbar@agrimachines.cz,
Tel.: +420 778 793 721

Neváhejte, čas pro podání dotace se krátí.

 

Dotace zemědělství

 

 

Agrimachines

Kontaktujte nás na e-mail nebo telefonicky. Rádi Vám nabídneme stroje za zvýhodněnou cenu a poradenství v oblasti úspor.

Kontakt

Sídlo firmy:
AgriMachines SE, Bratislavská 3, Hustopeče 69301
+420 727 902 622

Sledujte nás také na

Zanechte nám email

Zanechte nám svůj email, a my se Vám co nejdříve ozveme.