Pěstování zeleniny patří mezi nejnáročnější činnosti zemědělské výroby. Vyžaduje nasazení mnoha pracovní sil, jak při likvidaci plevelů, tak při následné sklizni. S tím, jak se brigádníci do zemědělské výroby stále hůře shánějí, snaží se výrobci zemědělské techniky konstruovat důmyslné stroje, které lidskou práci nahradí. Jedním z nich je plečka naváděná kamerovým systémem.

Rodina soukromého zemědělce Josefa Machaly z Veselí nad Moravou měla malé domácí hospodářství s několika prasaty a býky již před revolucí. Oficiálně hospodařit začala v roce 1990 na dvou hektarech orné půdy. Dnes Josef Machala, vyučený opravář zemědělských strojů, hospodaří na 65 ha částečně vlastní, částečně pronajaté zemědělské půdy, z nichž je 60 ha orné půdy a 5 ha trvalých travních porostů. Původně farmář provozoval jak rostlinnou, tak živočišnou výrobu, po povodních v roce 1997, kdy voda zničila usedlost, v níž měla zvířata zázemí, již živočišnou výrobu neobnovil. V rostlinné výrobě se orientuje na pěstování zeleniny a polních plodin. Přibližně na polovině výměry orné půdy pěstuje zrnovou kukuřici, ozimou pšenici, jarní ječmen a vojtěšku, druhá část výměry je určena pro pěstování zeleniny.
Při pěstování tradičních polních plodin a zeleniny je pro zdraví pěstovaných plodin velmi důležité, aby se pozemky s tradičními plodinami a zeleninou pravidelně obměňovaly. Polní práce zvládá Josef Machala spolu s dvěma zaměstnanci
a občasnou pomocí syna. Při ošetřování a sklizni zeleniny si pak najímá potřebný počet brigádníků.

Široký sortiment zeleniny

Sortiment pěstované zeleniny je opravdu široký. Největší plocha sedmi hektarů je vyčleněna pro okurky nakládačky, určené pro šlechtitele okurek Ing. Bohuslava Holmana, dále pro cibuli jarní a v některých letech také pro kopr, který Josef Machala pěstuje pro značku Hamé. Na ploše tří hektarů pěstuje zelí, na dvou hektarech sladkou kukuřici a na stejné výměře řeřichu dánskou pro firmu SEMO a. s. ve Smržicích. Dva hektary jsou určeny pro pěstování brambor a na jednom hektaru Josef Machala jednak množí česnek, opět pro společnost SEMO a. s., jednak pěstuje česnek konzumní. Do sortimentu pěstované zeleniny patří ještě paprika beraní rohy na jednom až dvou hektarech, také pro značku Hamé.
Čas od času se na polích objeví i červená řepa. Pokud nejde o osivo či sadbu, prodává Josef Machala, jako člen
odbytové organizace Jihomoravská zelenina, svojí produkci přes toto družstvo.

Nepostradatelná technika

Žádný zemědělský provoz se neobejde bez potřebné techniky a je tomu tak i na farmě Josefa Machaly. V jeho případě však musí být farma vybavena dvojí technikou, jednak pro klasickou polní výrobu a současně i speciální technikou potřebnou pro pěstování zeleniny. Při jejím nákupu spolupracuje od roku 2018 se společností AgriMachines SE. Prvním pořízeným strojem byl tehdy lis na kulaté balíky Claas Rollant. Další techniku značky Claas si farmář pořídil v roce 2021. Do zelinářské výroby zamířil traktor Claas Arion 430 na kultivačních kolech, vybavený navigací Raven s příjmem korekčního signálu RTK-Net s přesností 2,5 cm. Společně s traktorem byl dodán ještě tažený postřikovač Hardi s nádrží o objemu 2500 l a rameny s pracovním záběrem 18 m. Nákupem traktoru s navigací a příjmem nejpřesnějšího signálu udělal Josef Machala první krok k přechodu na sofistikovaný systém pěstování zeleniny. Přesnou navigaci využívá pro setí, ochranu a hnojení rostlin a nově i pro mechanické ošetřování porostů. Druhým krokem byl v loňském roce balíček strojů, který obsahoval zadní mulčovač Tehnos s bočním posuvem a záběrem 2,8 m (na likvidaci posklizňových zbytků, například
po sklizni zelí), přepravník ZDT s nakládacím dopravníkem upravený pro sklizeň zeleniny, čelní nakladač na traktor pro manipulaci s bednami zeleniny a pro pěstování zeleniny v budoucnu velmi důležitým strojem – nejmodernější
plečkou naváděnou kamerou od nizozemského výrobce Steketee, patřícího společnosti Lemken.

Absolutní špička

Na polích se zeleninou bude Josef Machala pracovat s nejvyšším modelem IC-Weeder, prvním v České republice, s pracovním záběrem tři metry. Plečka je schopna podle šířky řádků mechanicky ošetřit čtyři, pět nebo šest řádků. Minimální šířka řádků je 25 cm, minimální vzdálenost mezi rostlinami 20 cm. Pomocí bočního posuvného rámu je stroj hydraulicky naváděn přesně mezi řádky, opěrná kola zaručují správnou pracovní hloubku nožů. Pod krytem plečky jsou namontovány kamery pro rozpoznání jednotlivých rostlin. Každý řádek sleduje jedna kamera, která je schopná snímat 60 cm záběru. Zorné pole každé kamery je osvětleno LED světly. Jedna kamera navádí celou plečku přes výkyvný rám, infrakamera je schopna ji navádět i v noci. Rám lze hydraulicky posunout o 15 cm vlevo i vpravo. Na rámu stroje jsou namontovány plecí jednotky na paralelogramovém závěsu. Pracovní orgány tvoří šípové radličky, které čistí meziřadí, a pneumaticky ovládané okopávací nože srpovitého tvaru, které okopávají řádek mezi rostlinami a obkrouží každou pěstovanou rostlinu ve vzdálenosti pouhých dvou centimetrů.

Sofistikované ovládání

Obsluha má k dispozici terminál s dotykovou obrazovkou umístěný v traktoru, pomocí něhož ovládá pracovní počítač a nastavuje plečku. Terminál zpracovává snímky z kamer a navádí pracovní orgány. Kamery jsou zakryté, aby nedocházelo k stínění přirozeným slunečním světlem. Místo toho je zorné pole osvětleno LED světly. Kamera vytváří snímky s vysokým rozlišením v zelených odstínech nebo barevném spektru RGB. Ze snímku kamery, velikosti rostliny a očekávané polohy rostliny vypočítává počítač skutečnou polohu rostliny. Tento řídicí signál je přenášen do posuvného rámu pro správné sledování řádků a do aktivních kypřicích nožů odstraňujících plevel v řádku. Uživatel si nastaví rozteč řádků a podle vzdálenosti rostlin v řádku si plečka určí optimální pracovní rychlost. Ta se většinou pohybuje do 3 km/h. Software plečky podle kamerových snímků rozpozná pěstovanou plodinu a zbytek plochy vyčistí svými pracovními orgány. Po ošetření
pneumatický systém každou rostlinu ofoukne a zbaví ji případné zvířené zeminy. Plečka je propojena s traktorem vývodovým hřídelem, který pohání kompresor, poskytující potřebný tlak pro pohyb pracovních nástrojů a čerpadlo hydraulických okruhů plečky. Plečka je jako stavebnice, jejíž rám lze osadit různými komponenty a pracovním nářadím.
Účinnost pletí převyšuje 90 %.

Využití

Důvodů pro nákup tohoto sofistikovaného a rozhodně ne levného stroje měl Josef Machala více. Zejména to byl nedostatek pracovních sil v zemědělství, dále mu plečka ušetří náklady na řadu herbicidních zásahů a přinese mu ekologičtější a dokonalejší způsob hospodaření. „Když tyto systémy fungují v jiných zemích, musí fungovat i u nás.
Jde jen o to, naučit se s nimi pracovat a připravit pro ně správně porosty. Časem se pak počáteční investice vrátí,“ dodává farmář. Plečka Steketee IC-Weeder bude odplevelovat řádky zelí, okurek, česneku a kukuřice a občas i červené řepy. Každou plodinu během vegetační doby ošetří dvakrát. Svému majiteli nahradí práci 10 až 15 brigádníků. Kromě toho bude zřejmě využita i pro služby, v nichž již Josef Machala seje zeleninu jiným farmářům vlastním přesným secím strojem Monosem. Prodejce plečku dodal na začátku letošního roku, a tak jí první práce čeká začátkem června. Pole jsou připravena, Josef Machala již v loňském roce zasel plodiny pomocí přesné navigace a upravil rozteče řádků tak, aby vyhovovaly jak traktoru, tak plečce.

Leave a Comment

Agrimachines

Kontaktujte nás na e-mail nebo telefonicky. Rádi Vám nabídneme stroje za zvýhodněnou cenu a poradenství v oblasti úspor.

Kontakt

Sídlo firmy:
AgriMachines SE, Bratislavská 3, Hustopeče 69301
+420 727 902 622

Sledujte nás také na

Zanechte nám email

Zanechte nám svůj email, a my se Vám co nejdříve ozveme.