Znáte to, při zakládání porostů kukuřice nebo řepky jsou nutné 4 pracovní operace, což při konvenčním způsobu hospodaření znamená 4 přejezdy techniky po zpracovaném pozemku. A s tím spojené vysoké náklady na spotřebované palivo, vyšší počet odpracovaných hodin a nutnost zaměstnávat více pracovníků. Navíc se musí řešit i přenos linií systému GPS. Tomu je nyní konec! Novému stroji Strip Hawk Easy stačí jen jeden přejezd navíc s přesnějším výsledkem. Místo 4h na pozemku jen 1h.

KEJDA JAKO HODNOTNÉ HNOJIVO

Aplikace kejdy a digestátu nabrala jiný směr než dříve, pohlíží se na ně jako na hodnotné hnojivo, které zvyšuje úrodnost půdy a výnos plodin. První možností pro využití tekutých statkových hnojiv je přihnojení ozimů (pšenice, ječmen, řepka) a také travních porostů. Nejefektivnější formou aplikace je injektáž do předem vytvořené drážky pomocí tažené botky s břitem nebo diskového injektoru. Významně se tak snižuje odtok hnojiva a jeho stékání jako v případě použití rozstřiku nebo běžného hadicového adaptéru.

Strip Hawk Easy = precizní dodržení linie.

STRIP HAWK EASY

Díky metodě Strip-Till již není problém založit porosty širokořádkových plodin na erozně ohrožených půdách. Zpracování půdy v pásech, do kterých je aplikováno hnojivo a následně zasetá plodina je doménou nového stroje STRIP HAWK EASY od společnosti M.O.M.

Stroj je připraven zpracovávat půdu v pásech tak, aby ve vzniklém meziřadí zůstala meziplodina nebo posklizňové zbytky. Hloubka zpracování je až 30 cm, často se používá přihnojení „pod patu“, které podporuje výživu rostliny při rané fázi růstu.

Pevný, sklopný nebo teleskopický rám
Výrobce má připraveno řešení pro každého, ať už se jedná o malou rodinnou farmu nebo velký zemědělský podnik. Počet pracovních sekcí je 4, 6 nebo 8 řádků s roztečí pracovních orgánů 45-75 cm. Na výběr jsou 3 typy rámů ve variantě sklápěný rám, hydraulicky výsuvný rám nebo pevný rám. Stroj může být ve variantě nesené, tažené nebo v kombinaci s tandemovým podvozkem pro agregaci se secím strojem.

Přihnojení tekutými i pevnými hnojivy

Volitelně lze STRIP HAWK EASY doplnit o aplikaci granulovaných nebo tekutých hnojiv ať už ve formě organické nebo syntetické. Přihnojovat tak můžete standardními hnojivy z čelně nebo vzadu umístěného zásobníku hnojiva (NPK, AMOFOS apod.), nádrže na tekutá hnojiva (DAM) nebo kejdou a digestátem.

Strip till technologie zaručuje efektivní aplikaci kejdy.

Zpracování půdy + aplikace hnojiva + setí = STRIP HAWK EASY

Jedná se o univerzální kombinovaný stroj pro přihnojení a zakládání porostů kukuřice, slunečnice, řepky ozimé i sóji. Jedinečná kombinace zpracování půdy v pásech, současné aplikace hnojiva a následné setí přesným strojem je doménou společnosti M.O.M.

V kombinaci s tandemovým podvozkem lze zároveň využít stávající přesný secí stroj na farmě.

Úspora nákladů a času
Díky technologii STRIP HAWK EASY se uživatelům dostává do rukou nástroj, jak snížit náklady na zakládání porostů kukuřice a řepky. Hlavní úsporou je spojení několika operací do jednoho kroku, takže obsluha stroje jedním přejezdem provede kompletní založení porostu s dodržením maximální kvality. Osivo je uloženo do prokypřené půdy a využije se půdní vlhkost pro rychlé a bezpečné klíčení. V pozdější fázi růstu si kořenový systém sáhne pro hnojivo uložené pod patou osiva.

KALKULACE:

Roční nájezd stoje: 500 ha / rok

Plodina: Kukuřice, řepka

Podmínky: svahovitý terén, setí do meziplodiny

Úspora v Kč/rok: 350 000 Kč

Návratnost investice: 4-5 let

Stroj v České republice zastupuje společnost Agrimachines SE (www.agrimachines.cz), která se zabývá poradenstvím, profesionálním využíváním nejnovějších technologií a poskytováním kvalitního servisu.

Leave a Comment

Agrimachines

Kontaktujte nás na e-mail nebo telefonicky. Rádi Vám nabídneme stroje za zvýhodněnou cenu a poradenství v oblasti úspor.

Kontakt

Sídlo firmy:
AgriMachines SE, Bratislavská 3, Hustopeče 69301
+420 727 902 622

Sledujte nás také na

Zanechte nám email

Zanechte nám svůj email, a my se Vám co nejdříve ozveme.