V zemědělském družstvu Dolní Újezd měli vždy silnou živočišnou výrobu a tím pádem, po přechodu na bezstelivový provoz, i spoustu kejdy. Otázku „jak s ní efektivně naložit“ si tak podnik pokládá celou dobu své existence. Kejdová linka byla vždy složena z moderních a technicky vyspělých strojů a vyústila až v dnešní linku, kde pracují dva samojízdné nosiče nářadí Xerion s nástavbou Zunhammer a s aplikátory, které kejdu ihned zapravují do země. A právě na ty jsme se vyjeli podívat.

V Dolním Újezdě hospodaří na rozloze 9480 ha zemědělské půdy, z toho 8350 je orné. Kromě rostlinné mají i silnou živočišnou výrobu. Chovají 2000 kusů dojnic plemene holštýn a dále 90 kusů masného skotu blonde d‘Aquitaine. Družstvo provozuje čtyři bioplynové stanice s celkovým výkonem 3,7 megawattu. Celkem je potřeba ročně na pole vyvézt 130000 kubíků kejdy, respektive digestátu z bioplynových stanic.

Zunhammer je tu doma

Ty tam jsou doby, kdy cisterny kejdu volně rozstřikovaly na pole. V Dolním Újezdě to bylo sice také běžnou praxí, ale po rozstřiku jel ihned další stroj, který kejdu zapravil, takže princip aplikace kejdy a tím pádem i její efektivní využití je více méně stále stejný. Více méně, protože přeci jen je rozdíl kejdu zapravit ihned v jednom přejezdu nebo ve dvou pracovních operacích. Prvně jmenovaný způsob je určitě efektivnější. V Dolním Újezdě mají velkou flotilu cisteren Zunhammer. Celkem je jich třináct a některé byly
ve své době technickými perličkami. Tak například první aplikační cisterna, která do podniku dorazila před necelými dvaceti lety tenkrát ještě s hadicovým aplikátorem. Oproti tehdejší konkurenci již byla vybavena lehkou laminátovou nádrží, a zatímco její kolegyně běžně řešily plnění vývěvou, ona byla vybavena zubovým čerpadlem, takže objem nádrže 17 500 l nasála během pěti minut. Navíc příchod této cisterny
odstartoval změnu technologie aplikace kejdy. Do té doby byla strategie pořídit velký stroj s velkým objemem, který nasaje kejdu, převeze ji na pole a tam ji také aplikuje. Dnes se od tohoto modelu ustupuje a přechází se na dvě fáze: jedna cisterna kejdu nasaje a převeze a druhá aplikační ji následně aplikuje. Aplikační stroj tak může být uzpůsoben speciálně k jízdě po poli a zaručí menší utužení půdy a efektivnější aplikaci. Kompletně v Dolním Újezdě rozdělili linku před šesti lety, když zakoupili první ryze aplikační cisternu již s objemem nádrže 18 500 l a talířovým aplikátorem. A nezůstalo u jedné. Aplikační cisterny Zunhammer měly již horní sací ramena a vůbec technologicky měly již blízko k nejnovějšímu řešení, samojízdným aplikátorům.

Výhody aplikátorů

V roce 2020 prodala společnost AgriMachines SE do podniku v Dolním Újezdě samojízdný aplikátor Claas Xerion s nástavbou Zunhammer. Co nakonec přesvědčilo předsedu Ing. Jiřího Jeřábka o dalším kroku modernizace kejdové linky? „Díky aplikaci digestátu můžeme ušetřit spoustu minerálních hnojiv. S aplikačními cisternami jsme se kolikrát na jaře do pole nedostali a museli jsme čekat na počasí. Samojízdný aplikátor umí jezdit v režimu psí chod, kdy každé kolo jede ve své vlastní koleji, a tak dokáže pracovat například za horších podmínek, neutuží půdu a na jaře při přihnojování zase nezničí porost. Když
jsme přihnojovali s aplikačními cisternami, v jedné koleji jela minimálně tři kola. V této koleji pak byl porost poničený a například u pšenic dozrával později,“ říká Ing. Jiří Jeřábek. Výhodou je tedy možnost efektivně využít organického hnojiva, a nebo jím dokonce minerální hnojivo zcela nahradit. „Jeden rok jsme měli dokonce z 2300 ha ozimých obilnin 1800 ha porostů pouze na digestátu bez použití minerálních hnojiv. To byla obrovská úspora,“ říká agronom Ing. Josef Čejka. „Například u pšenic jsme na
podzim aplikovali kejdu a ihned ji zapravili do půdy. Na jaře jsme aplikovali ještě jednou, tentokrát kejdu s inhibitorem pomocí hadicového aplikátoru na povrch a následně zapracovali rotační plečkou,“ upřesňuje postup agronom.

Aplikátory v praxi

Vyrazili jsme se podívat za aplikátory přímo na pole. Po pozemku jezdil Xerion 4200 s nástavbou
Zunhammer 16 000 l a zapravoval kejdu dvanáctiřádkovým strip-tillem Strip Hawk Easy. Na pozemku byla vymrzlá směs svazenky a hořčice a souprava aplikátoru se strip-tillem zpracovávala půdu a ukládala zásobní hnojení pro kukuřici, která bude později zaseta s neobvyklou roztečí 50 cm. Se soupravou jezdil
Josef Štancl a aplikoval 30 m3 na hektar. Claas Xerion 4200 je nejnovější model řady Xerion a oproti svému předchůdci modelu 4000 má větší výkon a plní emisní normu Stage V. Osazen je novým šestiválcovým motorem Mercedes se zdvihovým objemem 10,7 l a s maximálním výkonem až 462 koní. Pořádný výkon je v Dolním Újezdě potřeba a zejména v agregaci se strip-tillem je využit do posledního koně. Hlavní mechanizátor Václav Záleský chválí i průběh výkonové křivky, kdy traktor dosahuje vysokého
točivého momentu už při otáčkách 1300 za minutu. Výkon je převáděn plynulou převodovkou Cmatic.
Zajímavostí bylo obutí stroje. Díky velkým pneumatikám o šířce 900 mm a průměru 2,14 m, správnému nahuštění na pole a malým přejezdům nemusel být Xerion vybaven automatickou regulací vzduchu. Nicméně tento systém je v nabídce, a ještě podtrhuje půdoochranné vlastnosti velkého aplikátoru.
Strip-till Strip Hawk Easy, se kterým byl Xerion agregovaný, je kombinovaný stroj pro přípravu půdy metodou strip-till se současnou aplikací kejdy. Jedinečnost stroje spočívá v optimalizovaném uspořádání pracovních orgánů tak, aby dokázal dobře připravit zpracovávaný řádek půdy pro následné setí a zároveň do hloubky 20–30 cm uložil tekuté organické hnojivo, které funguje jako zásobní depo s živinami a rostlina, v tomto případě kukuřice, si na něj sáhne v pozdější fázi růstu.

Talířový aplikátor Zunhammer Kusgu

Druhý kejdovač byl spřažen s talířovým aplikátorem Zunhammer Kusgu, který má tu výhodu, že kejdu ihned pěkně zapraví. Jeho výhoda tkví v tom, že byl od počátku konstruován jako aplikátor na rozdíl od některých konkurenčních talířových aplikátorů, které byly jen upraveny z klasických talířových podmítačů. Kusgu je vybaven dvěma řadami talířů, a zatímco první řada vytváří drážku, do které zatéká materiál, druhá řada hnojivo zaklopí. „Líbí se mi práce talířového aplikátoru Kusgu, kdy je kejda opravdu dobře zapravena.“ Říká hlavní mechanizátor Václav Záleský. „Některé konkurenční talířové aplikátory aplikují kejdu hned k první řadě disků, ty ji sice zaklopí, ale druhá řada to vrátí zase zpátky. Stroj je pak hodně
znečištěný a práce není, jak má být.“

Systémové nosiče a změna technologie

Vraťme se ještě jednou k zajímavé a půdoochranné technologii strip-till. V Dolním Újezdě začali se strip-tillem v roce 2015. Tou dobou si pomocí „službařů“ nechali touto technologií zpracovávat půdu na některých pozemcích. Až zakoupení samojízdných aplikátorů Xerion s nástavbou Zunhammer a strip-tillu
Strip Hawk Easy zahájilo revoluci v technologii pěstování řepky, kukuřice i cukrové řepy. Nově v Dolním Újezdě zakládají porost výše zmíněných plodin s roztečí 50 cm a ukazuje se, že trefili do černého. Veškerý další strojový park tak uzpůsobili právě této rozteči. Půda je zpracována ve 20cm pásech s roztečí 50 cm,
dále je do nich zaseto dvacetičtyř-řádkovým přesným secím strojem opět s roztečí 50 cm. K regulaci plevele i zpřístupnění živin porostu používají rotační plečku opět s 24 řádky a 50 cm ctí i postřikovač, který
má na výložníku uloženy trysky po 25 cm a lze je individuálně vypínat, takže může aplikovat buď přímo do řádku (ochrannou jíchu), nebo mezi řádky (například hnojivo).

Se stroji jsou spokojeni

V Dolním Újezdě jsou se svými univerzálními nosiči nářadí Claas Xerion spokojeni, stejně jako jsou spokojeni se spoluprací s prodejcem, firmou AgriMachines SE, která je výhradním zástupcem strojů Zunhammer v České republice. Zapojení samojízdných aplikátorů do kejdovacích linek přineslo efektivnější využití organického hnojiva, a to při dnešních cenách minerálního hnojiva znamená velké úspory a vylepšení celé ekonomiky.

Autor: Martina Karásková, článek vyšel v magazínu Zemědělec v regionu – Pardubický kraj.

Leave a Comment

Agrimachines

Kontaktujte nás na e-mail nebo telefonicky. Rádi Vám nabídneme stroje za zvýhodněnou cenu a poradenství v oblasti úspor.

Kontakt

Sídlo firmy:
AgriMachines SE, Bratislavská 3, Hustopeče 69301
+420 727 902 622

Sledujte nás také na

Zanechte nám email

Zanechte nám svůj email, a my se Vám co nejdříve ozveme.